"Til Charlotte:
Slik jeg opplever deg: Du er en flott dame med dybde og tyngde - og evner å kombinere smil med enkel og tydelig rammesetting! Du krever arbeid av deltagerne. Bra! Du demonstrerer og praktiserer dimensjoner ut over det vanlige "business" pregede".

Rune Fjeld Hansen
Leder
Kompetanseledelse- og trening
Kundeservice Privatmarked Norge.