Den Faciliterende
Dialog-, proces- og resultatledelse.

Selvstændigt forløb i organisationer, der ønsker at bringe grundlæggende procesfacilitering in-house eller overbygning til Level .
Gode organisatoriske resultater kræver gode organisatoriske processer!